Gewetensbezwaar

Als zorgverlener heb je dagelijks te maken met medische en ethische kwesties. Het kan zijn dat je bepaalde handelingen niet kan uitvoeren vanwege je christelijke levensovertuiging. Denk aan abortus, euthanasie of hulp bij zelfdoding. Je bent niet de enige: er zijn veel christelijke verpleegkundigen of verzorgenden die gewetensbezwaren hebben door hieraan mee te werken.

De RMU wil jou als zorgverlener graag helpen om op een goede wijze om te gaan met jouw gewetenbezwaren. Daarom hebben we een aantal veelvoorkomende thema's uitgewerkt met een Bijbelse visie, juridische adviezen, casus, protocol en literatuurverwijzing. Het doel is om jou als zorgverlener bij medisch-ethische vragen handvatten te bieden in je werk.

Vragen?

Zit jouw onderwerp of vraag er niet tussen? Of heb je een vraag die je persoonlijk wilt stellen? Dan willen we je hartelijk uitnodigen om contact op te nemen. Je krijgt van ons antwoord.

Een andere vraag of je werk of beroep? Kijk dan bij veelgestelde vragen of neem contact met ons op. We helpen je graag verder!

Abortus provocatus

Beroepscode bij gewetensbezwaar

Bewust afzien van voedsel en drinken

Complementaire zorg

Corona

Euthanasie

Gewetensbezwaarde werknemer

Mindfullness

Moet alles wat kan?

Niet-reanimeren

Orgaan- en weefseldonatie

Palliatieve sedatie

Seksuele hulpverlening bij mensen met een verstandelijke beperking

Staken of niet instellen behandeling

Terminale pijnbestrijding

Thema | Lijden aan het leven

Vaccinatie