Terug naar Home

Beroepscode bij gewetensbezwaar

De Nederlandse Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden is tot stand gekomen via een unieke samenwerking tussen Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), NU’91, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, Healthcare Christian Fellowship Nederland (HCF), Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) sector Gezondheidszorg en Welzijn ‘Het Richtsnoer’ en CGMV vakorganisatie voor christenen.

Tot nu toe stelden deze partijen in kleine samenwerkingsverbanden ieder hun eigen beroepscode op met als resultaat vier verschillende beroepscodes voor verpleegkundigen en verzorgenden. Deze verschillende beroepscodes hebben betrekking op dezelfde ethische en praktische waarden en normen van het beroep.
Als betrokken partijen zijn wij tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is om gezamenlijk één beroepscode op te stellen.

Eén beroepscode zorgt voor duidelijkheid voor verpleegkundigen en verzorgenden in hun werk, bij het onderwijs en bij de tuchtcolleges. Eén beroepscode, die al uitgedragen wordt in het onderwijs, zorgt uiteindelijk ook voor een breed draagvlak binnen de beroepsgroepen. Dit alles draagt bij aan een goede beroepsuitoefening door verpleegkundigen en verzorgenden. Daarom hebben wij het initiatief genomen om tot één beroepscode komen. Concepten van de Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden zijn voorgelegd aan de achterban van de betrokken partijen.
Dat heeft uiteindelijk geleid tot deze éne Nederlandse Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden, die de al bestaande beroepscodes vervangt.

CGMV vakorganisatie voor christenen, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, HCF Nederland, NU’91, RMU sector Gezondheidszorg en Welzijn ‘Het Richtsnoer’, V&VN

WerkWijzer 'Christen zijn in de Zorg

 

Wilt u deze werkwijzer ontvangen, neem dan contact met ons op via info@rmu.nu. Als lid ontvangt u deze gratis. Voor niet-leden en instanties vragen wij een kleine vergoeding.

Klik hier voor relevante artikelen in de Nationale beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden in relatie tot gewetensbezwaren.