Terug naar Thema | Lijden aan het leven

Citaten

Ons leven is broos, maar we weigeren daar aan toe te geven

Bron: Zin in Zorg van Reliëf

 

Lijden en sterfelijkheid als integraal onderdeel van het leven (ode aan de broosheid)

Bron: Zin in Zorg van Reliëf

 

Zolang je leeft is er broosheid van je bestaan. De kunst is hoe we deze broosheden kunnen leren verdragen; zowel van onszelf als die van anderen.

Bron: Zin in zorg van Reliëf

 

Ook in de gezondheidszorg moet meer worden ingezien dat lijden en sterfelijkheid integraal deel uit maken van het leven.

Bron: Zin in Zorg van Reliëf

 

Men noemt voltooid leven, de term doet vermoeden dat er iets moois gaande is. In werkelijkheid gaat het om mensen die intens vermoeid zijn, geestelijk en lichamelijk. Hun leven is niet voltooid, maar verwoest, uitgeput. Laten het dan ook zo noemen en deze extreme broosheid werkelijk en toegewijd serieus nemen.

Bron: Zin in Zorg van Reliëf

 

Is de patiënt klaar met HET leven of met DIT leven?

Bron: V& VN

 

Het is dus meer capituleren, dan voltooien, het is een vlucht vooruit

Bron: Huisarts & Wetenschap: feb 2017

 

De doodswens van ouderen mensen mogelijk voortkomt uit maatschappelijke verwaarlozing. Zouden we dan niet juist de maatschappelijke context moeten veranderen?

Bron: Huisarts & Wetenschap: feb 2017

 

Hoogtijd om de zorg rond het levenseinde te stroomlijnen, toegang tot goede palliatieve zorg

Bron: Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland

 

Verpleegkundige: ik ben geen verpleegkundige geworden om mensen te helpen sterven

Bron: V&VN ethiek

 

Als verpleegkundige/verzorgende beroepsgroep moeten we investeren in een samenleving waar het ouder worden van belang is. We moeten aandacht hebben voor de schraalheid en tragiek van het leven.

Bron: V& VN

 

Wat hebben we er als maatschappij voor over om de kwetsbaarheden te verminderen?

Bron: zorgethiek