Terug naar Citaten

Citaten Bewust stoppen met eten en drinken

‘Bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen wordt nadrukkelijk afgeraden bij patiënten die jonger dan 60 jaar zijn en geen levensbedreigende ziekte hebben’.

KNMG 2015


Het bewust niet meer willen eten en drinken om het levenseinde te versnellen kan een keuze zijn die bij u past. Het is een bewuste keuze, om zo de regie over uw levenseinde in eigen hand te houden. De uitvoering hiervan vraagt wel om uw doorzettingsvermogen’.

Jeroen Bosch ziekenhuis

 

‘Patiënten die deze weg kiezen, moeten weten dat daarvoor doorzettingsvermogen nodig is, stellen KNMG en V&VN: ‘Het vraagt om continue inspanning.’

Medisch contact 2015: Niet eten en drinken vereist medische zorg

 

‘Anders dan bij palliatieve sedatie en euthanasie speelt de arts in deze situatie geen doorslaggevende rol: het is immers de patiënt zelf die het besluit neemt om niet meer te eten en te drinken, en die dat besluit vervolgens ook uitvoert. ‘Zo bezien is het niet essentieel dat een arts het proces begeleidt’, zegt internist-oncoloog en hospicearts Alexander de Graeff, voorzitter van de commissie die de handreiking heeft gemaakt’.

Medisch Contact 2014: Zorg na afzien van eten en drinken niet verplicht

 

‘1 op de 6 komt terug op de beslissing, en gaat weer eten en drinken’

IKNL, 2017

 

Er zijn kritische kanttekeningen te maken bij deze handreiking. Zo wordt een leeftijdsgrens genoemd van minimaal 60 jaar. Indien het zelfbeschikkingsrecht leidend zou zijn, waarom zou dit alleen boven de 60 jaar gelden. Impliceert de handreiking dat onder deze leeftijd er sprake is van een andere situatie waarbij actief handelen prevaleert boven het zelfbeschikking, zo ja wel welke situatie? Voorts is er geen second opinion vereist. Ook heeft de patiënt het recht om af te zien van diagnostiek en eventuele behandelingen, zelfs als sprake is van een depressie. Hoe weten we dan of deze patiënt wilsbekwaam is en of er dus sprake is van uitoefening van zelfbeschikkingsrecht? Is het onthouden van vocht en voedsel alsdan niet in strijd met het meest fundamentele dat je een medemens dient te geven?

Provita