Terug naar Terminale pijnbestrijding

Veelgestelde vragen

Toen ik vorige week bij mw. G. morfine moest toedienen, was dat een veel lagere dosis dan die er nu is voorgeschreven. Werk ik, door nu die hogere dosis toe te dienen, niet mee aan euthanasie?

Bij langdurige toediening van morfine zijn er vaak steeds hogere doses nodig. Dit kan worden veroorzaakt door diverse factoren:

  • een zekere gewenning aan morfine (een beruchte eigenschap: er is een steeds hogere dosis nodig om dezelfde mate van pijnstilling te veroorzaken, terwijl de bijwerkingen van morfine toenemen)
  • toename van de pijnklachten door tumorgroei, drukverschijnselen t.g.v. vochtvorming (ascites of pleuravocht, oedeem) decubitus, etc.

Wanneer er een relatie is tussen toegenomen pijnklachten en dosisverhoging (zie ‘protocol’) is er geen sprake van euthanasie.

Stel dat terminale pijnbestrijding levensverkortend zou werken, mag ik daar dan wel aan meewerken?

Terminale pijnbestrijding -in de regel toediening van morfine- in de terminale ziektefase van ongeneeslijk zieken ter bestrijding van symptomen als pijn, angst en/of benauwdheid vinden de pro-life-verenigingen van juristen (Juristenvereniging Pro Vita), artsen (Nederlands Artsenverbond) en patiënten (Nederlandse Patiënten Vereniging) absoluut aanvaardbaar, ook als het leven van de zieke daardoor wordt verkort. De dosering van morfine wordt laag ingezet en verhoging van de dosering is gericht op het behouden of verkrijgen van adequate symptoombestrijding.