Terug naar Terminale pijnbestrijding

Juridische aspecten

In het proces voorafgaand aan het sterven hoeven we niet krampachtig van alle middelen af te zien die het leven bekorten. Hevige pijn kan en mag bestreden worden. Het is hier zoeken naar een juist evenwicht, altijd in het besef dat God het leven wil.

Bij terminale pijnbestrijding is er geen enkele reden voor vrees of grond voor rechtsvervolging, mits deze pijnbestrijding op de bovengeschetste wijze wordt toegepast en schriftelijk vastgelegd ter verantwoording van de manier waarop is gehandeld,.

Ook de voorbereidende handelingen die doorgaans door verpleegkundigen uitgevoerd worden, zoals klaarmaken van de medicijnoplossingen, infusen en pompen, kunnen zonder gewetensbezwaren uitgevoerd worden. Voor ogen moet worden gehouden dat het gaat om “normaal medisch handelen” en nog altijd gesproken moet worden van het verlenen van zorg.