Terug naar Staken of niet instellen behandeling

Om verder over na te denken

Mevrouw De Boer woont in het verpleeghuis ‘De Windvaan’. Op een dag wordt ze getroffen door een ernstig herseninfarct (CVA). De situatie is ernstig en de familie waakt bij mevrouw De Boer. Na enkele dagen lijkt de situatie stabiel te worden en geeft mevrouw korte antwoorden op vragen.

Mevrouw hoest regelmatig en het lijkt dat ze slikstoornissen heeft. Mevrouw krijgt op dit moment te weinig vocht binnen. De familie geeft aan dat zij niet willen dat er met sondevoeding gestart gaat worden. De arts stelt voor om mevrouw De Boer vanmiddag te bespreken in het patiëntenoverleg. Jij als senior verzorgende zit de bespreking voor. Wat moet je helder krijgen?

  • wat de redenen zijn van de familie waarom zij geen sondevoeding willen starten?
  • wat de medische redenen zijn bij de arts om wel of niet te starten met sondevoeding?