Terug naar Seksuele hulpverlening bij mensen met een verstandelijke beperking

Veelgestelde vragen

Hoe moet ik mij als professionele hulpverlener opstellen als iemand met een handicap vraagt naar de wenselijkheid van relatievorming?

De wens van de hulpvrager is leidend. Van belang is dat de hulpverlener een inschatting kan maken van de realiteit van de wens. Kan iemand vanuit zijn/haar niveau overzien wat een relatie inhoudt? Het is raadzaam om bij dergelijke vragen gespecialiseerder hulpverlening zoals maatschappelijk werk te betrekken. Ook het sociale netwerk van de hulpvrager kan hierin een rol spelen . Overigens gaan er de laatste tijd steeds meer stemmen op om de wens te volgen en de relatie goed te begeleiden.

In het verlengde hiervan ligt het honoreren van een kinderwens. Vanuit onze achtergrond zien wij deze wens binnen een huwelijk. Indien er sprake is van een huwelijk zien we in toenemende mate de ontwikkeling dat een kinderwens van een echtpaar met een verstandelijke handicap wordt gehonoreerd en het gezin de benodigde professionele begeleiding ontvangt bij de opvoeding.

Moet ik als werker iemand met een handicap assisteren bij seksuele handelingen zoals masturberen?

Vanuit christelijk denken kan een medewerker weigeren hieraan mee te werken. Wat de juridische mogelijkheden zijn is niet bekend. Ga niet voorbij aan seksuele vragen, behoeften of gevoelens van mensen met een verstandelijke handicap, maar probeer te achterhalen wat hier achtersteekt.

Belangrijk is de hulpvraag van de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden.