Terug naar Seksuele hulpverlening bij mensen met een verstandelijke beperking

Protocol

Intimiteit en seksualiteit; een gedragscode voor het omgaan met seksualiteit in de zorg- en dienstverlening en ter voorkoming van seksueel misbruik binnen Siloah’; interne uitgave van Siloah, stichting gehandicaptenzorg Gereformeerde Gemeenten; Goes, april 2004.

Deze pagina wordt geactualiseerd.