Terug naar Seksuele hulpverlening bij mensen met een verstandelijke beperking

Literatuur

Intimiteit en seksualiteit; een gedragscode voor het omgaan met seksualiteit in de zorg- en dienstverlening en ter voorkoming van seksueel misbruik binnen Siloah’; interne uitgave van Siloah, stichting gehandicaptenzorg Gereformeerde Gemeenten; Goes, april 2004.

V&VN geeft mening over seksuele hulpverlening: "Geen aanpassing beroepscode"

V&VN heeft een richtlijn voor het omgaan met veranderende seksuele gezondheid bij mensen met kanker, een chronische ziekte of lichamelijke beperking en ouderen.