Terug naar Seksuele hulpverlening bij mensen met een verstandelijke beperking

Juridische aspecten

Seksuele hulpverlening behoort niet tot de basale levensbehoefte van de mens. Het verrichten van seksuele handelingen, ook al zijn die geformuleerd als zorgvraag, behoren niet tot professionele beroepsuitvoering van verpleegkundigen en verzorgenden.

In de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden is een artikel opgenomen dat hierover duidelijkheid geeft en rechtsgeldig is:
Artikel 2.12 van de Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden luidt:
Als verpleegkundige/verzorgende neem ik in mijn relatie met de zorgvragen professionele grenzen in acht.
Dat betekent met name:

  • dat ik geen misbruik maak van een afhankelijke positie van de zorgvrager
  • dat ik geen seksuele relatie aanga met de zorgvrager
  • dat ik, werkend in een instelling, het beleid van de instelling volg als een zorgvrager mij geld of iets anders wil schenken
  • dat ik, als zelfstandig werkende, geen lening aanneem van de zorgvrager en geen gift in natura, geld of geschenk accepteer als het meer is dan een symbolisch gebaar van dank
  • dat ik aan de zorgvrager mijn eigen grenzen duidelijk maak
  • dat ik hulp vraag bij collega’s of leidinggevenden indien de professionele grenzen dreigen te vervagen.