Terug naar Palliatieve sedatie

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie?

Ten eerste is euthanasie geen medische oplossing: het is niet gericht op genezing (cure) of verzachting (care), maar op beëindiging van leven. Palliatieve sedatie beoogt verzachting.

Ten tweede zijn er voor euthanasie specifieke wettelijke criteria, zowel voor wat betreft de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om euthanasie te mogen toepassen, als ook ten aanzien van de uitvoeringspraktijk (hoe en met welke middelen). Die zijn fundamenteel verschillend van de criteria die gelden t.a.v. palliatieve sedatie.

Een vergelijking tussen euthanasie en palliatieve sedatie is wel eens genoemd: het verschil tussen doden en laten sterven. Er wordt bij palliatieve sedatie immers niet actief ingegrepen in de levensfuncties, en het (dodelijke) ziekteproces als zodanig wordt niet beïnvloed. Het doel van de behandeling is dan ook niet het onomkeerbaar beïnvloeden van het moment van overlijden, zoals bij euthanasie. Sedatie is wat betreft techniek omkeerbaar, euthanasie is onherroepelijk.Als palliatieve sedatie wordt toegepast, kan er geen pastorale begeleiding meer plaatsvinden in de laatste levensfase.

Het belevingsaspect is voor iemand die weet dat hij gaat sterven groot. Het mag dan ook nimmer de bedoeling zijn om op deze wijze geestelijke rust op het sterfbed te brengen, zonder pastorale zorg op zijn minst aan te bieden.

Anderzijds dienen we er voor te waken om in geestelijk opzicht al te overspannen verwachtingen te hebben van die laatste levensdagen, zeker als de patiënt in die periode geheel in beslag genomen wordt door het vechten voor behoud van zijn laatste levensfuncties, of wanneer hij reeds onder invloed is van morfine-achtige pijnstillers.