Terug naar Palliatieve sedatie

Protocol

Doel van palliatieve sedatie is 'het verlichten van ondraaglijk en existentieel lijden vanwege onbehandelbare ziekteverschijnselen.

Toepassing

  1. kortdurend - eventueel herhaald - om de situatie weer draaglijk te maken
  2. continu tot de dood een feit is: oppervlakkig (sluimertoestand) of diep (niet wekbaar)

Voorwaarden

Continue sedatie vereist zorgvuldige besluitvorming door:

  • arts die ter zake kundig is of zich laat bijstaan door deskundigen zoals consultatieteam palliatieve zorg en
  • patiënt en/of diens vertegenwoordiger

Kenmerken van indicatie en uitvoering

er is sprake van ondraaglijk lijden door één of meer refractaire (niet te behandelen) symptomen

betrokkenen beseffen wegvallen van mogelijkhied tot communicatie met patiënt
patiënt overlijdt naar verwachting binnen één week
verslaglegging in medisch dossier

Gevolgen continue sedatie

  • neemt beleving van ondraaglijk lijden weg en is in principe omkeerbaar
  • patiënt sterft natuurlijke dood en overlijdt niet ten gevolge van sedatie
  • normale opname van voedsel en vocht is niet meer mogelijk; alternatieven zijn medisch onwenselijk

Medicatie

Midazolam (dormicum®) is middel van eerste keuze: dosering - indien situatie het toelaat - langzaam verhogen tot bewustzijn voldoende is verlaagd.

Bron: Platform Zorg voor Leven

De tweede herziene IKO-richtlijn voor palliatieve sedatie is een verdere verfijning van het KNMG-protocol.

KNMG: Palliatieve sedatie