Terug naar Palliatieve sedatie

Bijbelse visie

Letterlijke verwijzingen over palliatieve sedatie komen we in de Bijbel niet tegen. De ontluistering van de mens, zoals die zich kan manifesteren op het sterfbed, is steeds weer een teken van de gebrokenheid van ons bestaan. Het was van oorsprong zo goed in het paradijs, maar wat hebben we er van gemaakt.

Als ergens de Bijbelse notitie van barmhartigheid geldt, is het wel bij de mens in het uiterste van zijn bestaan. Het verlichten van lijden is dan niet een optie, het is zelfs geboden. Maar dan wel zó dat het sterven er niet (opzettelijk) door wordt bespoedigd. In die zin is het voorbeeld van het aanbieden van een beker koud water meer dan illustratief!

Ook neemt de Heere Jezus, vlak voor Zijn sterven aan het kruis, nog een teug edik uit een spons die de Romeinen met behulp van een streng hysop op een stok hadden gebonden (in die tijd gold azijn als een verkwikkende drank). Het gebruik van rustgevende middelen is niet letterlijk terug te vinden in de Bijbel. Wel maakt David gebruik van zijn harpmuziek om koning Saul te kalmeren.