Terug naar Orgaan- en weefseldonatie

Literatuur

  • Artikel Hersendood en orgaandonatie - RMU sector Gezondheidszorg en Welzijn april 2013
  • Op de site van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) (www.nederlandsetransplantatiestichting.nl) staat uitgebreid cijfermateriaal, onderverdeeld naar organen en weefsels. De NTS geeft onder andere informatie aan patiënten die op de wachtlijst voor orgaantransplantatie worden geplaatst en ook aan iedereen die zich op professionele wijze bezighoudt met donatie en transplantatie.
  • Wet op de orgaandonatie
  • Een artikel, geschreven vanuit een behoudend RK-standpunt, dat de spanning rond de vraag of hersendood nu ‘echt dood’ is goed verwoord. Ook diverse verwijzingen naar andere artikelen.
  • http://provita.nl/orgaandonatie-def/ 

Lees ook:

Verder kunt u meer informatie vinden op de website van Stichting Bezinning Orgaandonatie.