Terug naar Moet alles wat kan?

Protocol

Het is onmogelijk om voor deze complexe problematiek een universeel protocol te ontwikkelen.
Wel is het goed vanuit het principe wel doen en niet-schaden steeds weer de vragen te stellen:

  • voegt de behandeling iets toe aan het welzijn van de patiënt
  • is er een redelijke verhouding tussen de kosten en de baten (is de behandeling proportioneel)?

a. moreel: is er een redelijke verhouding tussen het ongemak dat de patiënt van de behandeling ondervindt en de kans op genezing of uiteindelijke klachtenvermindering.
b letterlijk: is het verantwoord om een dure behandeling aan te bieden met een geringe kans op genezing.

Laatst bijgewerkt: augustus 2022