Terug naar Moet alles wat kan?

Bijbelse visie

De geschetste problematiek is typerend voor een hoog-ontwikkelde, technologische maatschappij. Die situatie was er in de Bijbel niet. De verleende zorg in die tijd was minder dan nu wordt verstaan onder ‘basiszorg’. Maar hoewel dus de middelen veelal ontbraken, was er wel liefde voor en empathie met de patiënt.

De waardigheid rondom het sterven wordt in de Bijbel indrukwekkend weergegeven bij Jacob, die het naderende einde aangrijpt om zijn zonen toe te spreken en te zegenen, en vervolgens in een houding gaat liggen waarbij hij de dood als het ware over zich laat komen (Gen. 49:33). In de praktijk wordt deze vorm van sterven, zowel in zijn geestelijke als in de praktische uitbeelding, echter zelden gezien. Vaker is er de worsteling met de eigen sterfelijkheid, bijvoorbeeld bij koning Hizkia, die woorden geeft aan zijn verzet tegen de dood (Jes. 38:10-20).

In de christelijke traditie is veel geschreven over de stervenskunst, ars moriendi. Onze huidige samenleving is vooral gericht op het goede leven, maar christelijke zorgverlening kan niet om de vraag naar het goede sterven heen. Juist het besef dat dit leven het laatste niet is en dat de dood door Jezus Christus is overwonnen, relativeert het belang van het rekken van het leven. Omdat God het leven heeft gegeven, is het enerzijds uniek en kostbaar, maar anderzijds kunnen we het rustig terugleggen in de handen van de levende God.

Laatst bijgewerkt: augustus 2022