Terug naar Vaccinatie

Veelgestelde vragen

1. Is vaccinatie wettelijk verplicht?

Volgens de artsenorganisatie KNMG is wettelijke verplichting niet haalbaar. Hooguit is er sprake van een ‘morele vaccinatieplicht’. Gezondheidszorgwerkers zijn er om de gezondheid van patiënten waar mogelijk te bevorderen en mogen nooit een gevaar voor hun gezondheid zijn. Vaccinatieplicht is in strijd met het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en het zelfbeschikkingsrecht, zoals vastgelegd in de Grondwet (art. 10 en 11) en in internationale verdragen.

2. Zijn alle vaccinaties (principieel gezien) hetzelfde?

Er is verschil tussen vaccinatie tegen een ziekte als polio, en vaccinatie tegen Hepatitis B: tegen polio etc... wordt het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking ingeënt, dus de enkele niet-ingeënte werknemer loopt hooguit zelf gevaar, maar vormt geen gevaar voor de patiëntenpopulatie van de instelling. De niet-ingeënte medewerker vormt hooguit voor niet-ingeënte patiënten een gevaar. Dit valt echter buiten de aansprakelijkheid van de instelling. Voor Hepatitis B ligt dit anders: er kan niet uitgegaan worden van een veronderstelde algemene immuniteit, en in de instelling kan een concreet verhoogd risico heersen om Hepatis B op te lopen. De instelling is in dat geval verplicht om het risico voor de patiënt zo klein mogelijk te houden, en een maatregel die daar direct uit voortvloeit is vaccinatie. Het gaat uit van goed-werkgeverschap om bij het opstellen van nieuw beleid om rekening te houden met de reeds aanwezige niet-ingeënte werknemers.

Het verwerpelijke van vaccinatie tegen het HPV (humaan papilloma virus, dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken bij vrouwen met wisselende seksuele contacten) is de achterliggende gedachte dat vrouwen beschermd moeten worden tegen de negatieve gevolgen van levenswijze die op grond van de Bijbelse huwelijksmoraal afgewezen moet worden.

Kortgezegd: bij niet-vaccineren in het geval van de standaardvaccinatie loopt de persoon zelf het meest gevaar, bij niet-vaccineren in het geval van Hepatitis B loopt de omgeving (ook) gevaar.

Steun het werk van de RMU, juist ook als u zich betrokken weet bij medische en ethische kwesties. Word nu lid en draag uw steentje bij.

Laatst gewijzigd: augustus 2022