Terug naar Vaccinatie

Protocol

Uit de aard van de zaak laat dit onderwerp zich niet in een protocol vatten. In het algemeen is het goed om, wanneer het zelf gevaccineerd moeten worden of het (frequent) toedienen van een vaccinatie een noodzakelijk geacht onderdeel uitmaken beter: uitmaakt van de beroepsuitoefening, de bezwaren die er leven rond dit onderwerp tijdig aan te geven. Afgevraagd moet worden of het wel raadzaam is om op een dergelijke functie te solliciteren.

Wanneer na rijp beraad (eventueel na praktisch en juridisch advies ingewonnen te hebben bij de RMU) toch besloten wordt tot sollicitatie, is een vuistregel om hier niet zelf tijdens het sollicitatiegesprek over te beginnen (om de eigen positie niet nodeloos te verzwakken) tenzij er een gegrond vermoeden is dat er een onwerkbare situatie zou kunnen ontstaan bij consequente weigering van het ontvangen c.q. toedienen van een vaccinatie. In tweede instantie zouden, na aanname, met de leidinggevende werkafspraken gemaakt kunnen worden.

Laatst gewijzigd: augustus 2022