Terug naar Vaccinatie

Literatuur

Boeken en artikelen

Dr. R. Seldenrijk: Vaccinatieplicht, Artikel in ‘Het Richtsnoer’, contactblad van de RMU-sector Gezondheidszorg en Welzijn, 5e jaargang nr.6 dec. 2000 ISSN 1382-0427

Artikel Reformatorisch Dablad: 31-07-2009: Verplicht inenten niet nodig en niet mogelijk.

Brochure Vaccinatie: voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Deze brochure gaat in op de verschillende visies ten aanzien van vaccinatie en is ontwikkeld door de NPV en GGD-arts dr. Ruijs, die promotieonderzoek deed naar vaccinatie in de reformatorische gezindte.

Zie het blok rechts op deze pagina voor een download. 

Websites

http://www.kritischehouding.nl/2013/07/verplicht-inenten-tegen-mazelen-de.html

http://www.medische-ethiek.nl/modules/news/article.php?storyid=1498

https://npvzorg.nl/nieuws/twijfels-over-effectiviteit-vaccinaties-onterecht/

https://npvzorg.nl/wp-content/uploads/2016/05/Brochure-ouders_spreads.compressed.pdf

Laatst gewijzigd: mei 2024