Literatuur

Boeken

Dr. J. van der Wal Suïcide, christelijke hulpverlening rond een levensprobleem. J.J. Groen en Zoon, Leiden, 1996 uit de serie Praktisch & Pastoraal

Ds. A. Elshout Een helpende hand. Den Hertog B.V., Houten, 1997

Ds. A. Elshout Nogmaals een helpende hand. Den Hertog B.V. Houten, 1997

Ds. K. Exalto Geen hand aan uzelf. Gedachten over de zelfmoord. Kok, Kampen, 1985 Reformatiereeks

A. Hoogendoorn Doe uzelf geen kwaad. Pastorale aspecten rond suïcide Gebr. Koster, Barneveld, 2007

De meeste boeken zijn wel wat gedateerd. Maar uiteindelijk is het standpunt vanuit de kerken door de tijd niet veranderd.

Websites

Op regeringsniveau wordt beleidsontwikkeling in instellingen omtrent suïcidepreventie gestimuleerd. Info hierover is o.a. te verkrijgen via http://www.ivonnevandevenstichting.nl 

Handleiding voor het opstarten van een gespreksgroep voor nabestaanden na een suïcide.

Ook bij Eleos zijn er programma’s voor suïcidepreventie en nazorg van de naasten bij een gepleegde suïcide.

Een artikelenserie in het Reformatorisch Dagblad, gewijd aan dit onderwerp:

Levenseinde in ontreddering

Kwellende gedachten

Behoefte aan bezinning op suïcide (met een aantal Bijbelse notities en standpunten van reformatorische theologen)

Bescherming tegen 'selfs-moorderije'.

Signalen van suïcidegevaar

Hij liet ons alleen achter, dat vond ik egoïstisch

Pas op met vooroordelen rond suïcide

Artikelen

Artikel Zorgvisie juni 2010: Inspectie moet suicide blijven volgen

Artikel: Initiatief Uit Vrije Wil deels overbodig (Reformatorisch Dagblad 2011)

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of 113.nl.

Laatst gewijzigd: juli 2019