Cases

Onderstaande casus is een waargebeurd verhaal, zoals dat in de vakpers werd aangetroffen. Het geeft niet precies de situatie weer zoals bijvoorbeeld een psychiatrisch verpleegkundige die zal meemaken, maar laat wel zien hoe soms een suïcide (mede) het gevolg kan zijn van een inschattingsfout.

Mariska, een student journalistiek zocht hulp bij haar huisarts vanwege stemmen in haar hoofd. Enkele maanden daarvoor had zij op aandringen van haar ouders een psychologisch onderzoek ondergaan. Misschien omdat zij toen niet over de stemmen had gerept, werd er geen psychiatrische diagnose gesteld.

Nu werd er wel degelijk een psychiatrisch beeld geconstateerd. De huisarts had als differentiaal-diagnose (d.w.z. hij kon niet onderscheiden aan welke van de twee hierna genoemde ziektebeelden de patiënte leed): schizofrenie of psychose. Aanvankelijk schreef hij Haldol voor, een ‘klassiek’ middel met sterk sederende (rustgevende) en antipsychotische werking.

Omdat de door hem voorgeschreven Haldol ook na dosisverhoging niet hielp, verwees hij Mariska - nadat zij door het zelf afzeggen van een afspraak even uit beeld was verdwenen - naar de psychiater. Deze veranderde de medicatie in Risperdal (een ‘modern’ antipsychoticum), doch kort daarop suïcideerde patiënte zich.

Deze zaak is voorgekomen voor het Centraal Tuchtcollege, omdat er sterk de indruk bestond dat het hier om een, menselijker wijze gesproken, te voorkomen suïcide ging. Het Centraal Tuchtcollege verweet de huisarts dat hij zijn patiënte niet sneller had doorverwezen en dat hij haar niet actief had opgespoord toen zij de afspraak bij hem afzegde.

De psychiater had verzuimd patiënte expliciet te vragen naar een doodswens en had daardoor de kans gemist tot crisisinterventie. Over de inhoud van de bijsluitertekst van de door hem voorgeschreven Risperdal (‘u heeft een langdurige schizofrene psychose’) had hij betere uitleg moeten geven.

Deze casus is gebaseerd op het hieronder vermelde artikel: http://medischcontact.artsennet.nl/blad/Tijdschriftartikel/MC-19-Te-voorkomen-suicide.htm 

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of 113.nl.

Laatst gewijzigd: juli 2019