Terug naar Euthanasie

Literatuur

Herziene richtlijn euthanasie 2009

Arend, A. van der, C. Gastmans. Ethisch zorg verlenen. Handboek voor de verpleegkundige beroepen. HB uitgevers, Baarn, 2002

Bruchem–van de Scheur, A. van, A. van der Arend, C. Spreeuwenberg, F. van Wijmen, R. ter Meulen. De rol van verpleegkundigen bij medische beslissingen rond het levenseinde. Verslag van een landelijk onderzoek naar betrokkenheid en praktijken. De Tijdstroom, Utrecht, 2004.

Eindredacteur Peter Schalk; Spanning tussen zorg en arbeid (2008). Te bestellen via de RMU.

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Standpunt Federatiebestuur KNMG inzake euthanasie 2003. KNMG, Utrecht, 2003

Tijdschrift voor Verpleegkundigen, Belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. 2005, pagina 24 - 25 en 27

Wal, G. van der, A. van der Heide, B.D. Onwuteaka-Philipsen, P.J. van der Maas. Medische besluitvorming aan het einde van het leven: De praktijk en de toetsingsprocedure euthanasie. De Tijdstroom, Utrecht, 2003

Levenseinde: vragen over voeding en vocht (RMU) Christen zijn op de werkvloer - Werken op grens van leven en dood. Te bestellen via onze webshop.

Artikel 'Een nationale wilsverklaring' door Esmé Wiegman - van Meppelen Schepping, directeur van NPV | Zorg voor het leven. Reformatorisch Dagblad, 3 september 2014:

Maandagavond 15 februari 2016 zond de NTR op NPO2 de documentaire ‘Levenseindekliniek’ uit, waarin de makers van het programma willen aantonen dat euthanasie ‘moet kunnen’ omdat hierbij de ‘vereiste zorgvuldigheid’ betracht wordt.

De documentaire werd zowel op TV als via internet uitgezonden waarin de programmamakers wilden aantonen dat artsen zorgvuldig met de criteria rond euthanasie omgaan. Hier is veel reactie op gekomen, zowel door voor- als tegenstanders van euthanasie.

Onderstaande link betreft een blog van Erwin Kompanje, die op een heel eigen wijze stelling neemt tegen de wat populistische benadering van euthanasie. Erwin is begonnen als IC-verpleegkundige en liep in die functie al tegen heftige dingen aan op ethisch gebied. Later is hij gepromoveerd in de (medische) ethiek.

In het RD heeft eens een artikel over hem gestaan, waarbij een stelling van hem nogal prikkelend was: Een hersendode patiënt is niet dood, wel doodziek (dit in het kader van orgaandonatie).Ook nu laat hij op een indrukwekkende manier een tegengeluid horen over die documentaire waarbij iemand voor het oog van de camera geëuthanaseerd wordt.
Kijk ook eens in de commentaren, in één daarvan, 'zij moest eerst', is een link opgenomen over een schokkende casus, al vele jaren geleden. https://erwinkompanje.wordpress.com/2016/02/15/de-huppakee-weg-euthanasie/  

De KNMG vindt dat het opzettelijk beëindigen van het leven een handeling is die terecht in het Wetboek van Strafrecht staat. Alleen artsen mogen dat ‘straffeloos’, maar dan moeten zij zich houden aan de Wet Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding én de levensbeëindiging melden. Dit handelen is, naast medisch professionele normen, omkleed met maatschappelijke normen, zoals een verplichte consultatie door de SCEN-arts en toetsing achteraf door de regionale toetsingscommissies euthanasie. Dit biedt de mogelijkheid voor euthanasie, beschermt patiënten en geeft artsen rechtszekerheid. Euthanasie is bijzonder medisch handelen en moet dat blijven, want er wordt een fundamentele grens overschreden. http://www.knmg.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/151771/KNMG-euthanasie-is-bijzonder-medisch-handelen.htm  

Euthanasiecode 2018 De toetsingspraktijk toegelicht (Reg. Toetsingscie. Euth.)

https://www.euthanasiecommissie.nl/uitspraken/brochures/brochures/euthanasiecode/2018/euthanasiecode2018

Wat schrijft de Rijksoverheid over euthanasie? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/euthanasie

Standpunten van de KNMG: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/euthanasie.htm

(Patiënten)informatie vanuit christelijk perspectief: https://npvzorg.nl/thema/euthanasie

Rapport adviescommissie voltooid leven https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/02/04/rapport-adviescommissie-voltooid-leven 

Laatst gewijzigd: september 2022