Terug naar Corona

Medische verkenning rond vaccinatie en covid_19

januari 2021

Hoe kan een niet gevaccineerde toch op een veilige manier kan werken? Bijvoorbeeld met een combinatie van voorzorgsmaatregelen, die een zelfde niveau van bescherming biedt als een vaccin? Daarbij gaan we er uit van de huidige stand van zaken.

Veel deskundigen verwachten dat we de komende jaren niet van deze epidemie afkomen als er niet gevaccineerd gaat worden. De regering deelt deze mening, dus vaccinatie komt op ons pad. De vaccinatiecampagne is begonnen, maar dat betekent niet dat we alle andere voorzorgsmaatregelen zomaar stop kunnen zetten. Een vaccin biedt niet 100 procent zekerheid en de duur van de werking is onbekend.

Is er een alternatief voor vaccinatie?

De vraag naar een geschikt alternatief voor vaccinatie, is afhankelijk van je werkomgeving. Je kunt bij klachten niet werken, je moet afstand houden, handhygiëne in acht nemen, testen en screenen. Er blijft echter altijd een fase waarin je geen klachten hebt, maar het virus bij je draagt en anderen kunt besmetten. Dat risico blijf je houden met iedere vorm van bescherming. Tot nul bescherming gaan we niet komen.

Is het te zien of er in het bloed antistoffen zijn tegen Covid-19 en mag dat getest worden?

Met toestemming tot testen zou je dat in het bloed moeten kunnen zien. Bij Hepatitis B is daar heel veel ervaring mee. Bij Covid-19 ligt dat anders. Nu is nog niet te zien hoe beschermend de antistoffen zijn. Op de langere termijn kunnen bloedtesten op antistoffen misschien wel soelaas bieden, maar op dit moment is dat nog onzeker.

Ligt er geen oplossing in sneltesten?

Sneltesten kunnen een bijdrage zijn, als je dagelijks kunt aantonen dat er geen actuele virussen in je luchtwegen zitten. De kans dat dat wel het geval is tussen het moment van testen en patiëntcontact is dan natuurlijk een stuk kleiner. Wel is het de vraag of dergelijke sneltesten op de langere termijn in de praktijk een alternatief kunnen zijn. Ook bij het goed gebruik van een type 2r mondneusmasker en handschoenen blijft er nog een hele kleine kans op besmetting bestaan. Je komt met geen één maatregel tot 100 procent bescherming.

Wat zijn de gevolgen van niet-vaccineren?

De groep zorgmedewerkers die op grond van gewetensbezwaren niet vaccineert is hooguit een paar procent. Dat is ook legitiem. Een grotere groep zijn degenen die op grond van allerlei niet-wetenschappelijke argumenten de vaccinatie weigeren. Je kunt je niet de luxe permitteren om op basis van quasiwetenschappelijke argumenten de vaccinatie te weigeren. Er is namelijk een enorme schade ook qua sterfte, zorguitstel, internationale schade in arme landen door honger ten gevolge van de economische maatregelen door corona. Uit het oogpunt van professionaliteit en hart voor de mensen die aan je zorg zijn toevertrouwd is vaccineren een vorm van optimale zorg bieden aan je patiënten/cliënten. Daar hoort geen vaccinatieplicht bij, maar wel een klemmend beroep om je als zorgmedewerker te laten vaccineren.

Waar haal ik goede informatie vandaan?

Belangrijk is daarom goede voorlichting en informatie daarover. Bij de vraag of iemand zich wil laten vaccineren spelen heel veel afwegingen een rol, zoals gezondheidsargumenten, religieuze elementen, verantwoordelijkheid en solidariteit. Dat zal hand in hand moeten gaan met een goede informatievoorziening en vooral ook het vertrouwen in deze informatievoorziening. De autoriteit van de boodschapper is belangrijk. De RMU wil daaraan in samenwerking met de NPV een bijdrage leveren.

Maakt u zich zorgen over uw eigen rechtsbescherming? Laat u dan ondersteunen door de RMU. De RMU zet zich in voor keuzevrijheid rondom vaccinatie. Goede informatie en ondersteuning is nodig.

Meer informatie over vaccinatie op de website van de RMU