Terug naar Complementaire zorg

Literatuur

Websites

Hoe bespreek je Complementaire Zorg in je instelling (incl. literatuurlijst)

https://www.venvn.nl/Portals/1/Nieuws/Ouder%20dan%202010/Notitie_Complementaire_Zorg_VenVN_Commissie_Ethiek.pdf

Uitgebreide informatie voor professionele hulpverleners

http://complementair.venvn.nl/Onderzoek

Artikel

R Seldenrijk: over alternatieve en complementaire zorg: over zorg en levensvisie