Terug naar Complementaire zorg

Juridische aspecten

Uitgangspunt in de geneeskunde zijn 2 principes die voor iedere behandeling moeten gelden:

  • wèl doen
  • niet schaden

Complementaire zorg lijkt aan beide aspecten tegemoet te komen en zou zo, juridisch gezien, geen bezwaren mogen opleveren.

Complementaire zorg moet onderscheiden worden van complementaire geneeskunde. Bij complementaire geneeskunde is er sprake van behandeling en dient altijd een behandelaar betrokken te zijn. Het is dan de verantwoordelijkheid van de behandelaar om de juiste behandeling toe te passen. Is dit niet het geval dan heeft het gevaar in zich dat er een adequate reguliere behandeling aan de patiënt wordt onthouden, omdat uitsluitend een complementaire behandeling als voldoende effectief wordt beschouwd. Hierbij kan de patiënt wel schade aangebracht worden door nalatigheid. Als er geen behandelaar betrokken is dient een verpleegkundige/verzorgende hieraan niet mee te werken.