Terug naar Complementaire zorg

Bijbelse visie

De Bijbel leert ons dat we leven in een gevallen wereld. Ondanks onze beste inspanningen worden mensen ziek. Bij confrontatie met ziektes moet gerealiseerd en aanvaard worden dat dit de consequentie is van de zondeval. God kan genezen, maar Hij bepaalt of, hoe en wanneer Hij dat doet. Hij zal echter niet tegen Zijn Eigen Woord ingaan.
Ook bij de zorg en behandeling die we verlenen, dient Gods Woord richtlijn te zijn voor ons handelen.

Wanneer we een behandeling, en zeker een als ‘nieuw’ ervaren behandeling, willen aanwenden, is het goed om zich af te vragen of deze de Bijbelse toets kan doorstaan.

Complementaire zorg heeft met levensstijl zoals voeding, lichaamsbeweging en stress te maken. De therapie vraagt van de patiënt zelf mee te werken aan zijn eigen gezondheid en richt zich op de hele persoon (lichaam en geest ) en de omgeving. De zorg kan bestaan uit bijvoorbeeld aanpassing van de voeding en levensstijl (minder stress, meer beweging). Hier is in principe niets op tegen, al is een kritische grondhouding verstandig. Wanneer behandelingen zijn gebaseerd op oosterse filosofieën die wellicht een negatieve invloed kunnen hebben op het christelijke geloofsleven, dienen deze behandelingen niet, of met behoedzaamheid op een aangepaste (verantwoorde) wijze toegepast te worden.

Met deze vorm van hulpverlening die wordt uitgevoerd door een verpleegkundige of verzorgende moeten we vooral letten op de bron waaruit gehandeld wordt. Het energetisch mensbeeld en alles wat daarmee samenhangt, komt niet overeen met het Bijbels mensbeeld. Als je twijfel of je deze handeling wel of niet kunt uitvoeren, dan eerst op zoek gaan naar de bron van de (be)handeling. ‘Beproeft de geesten of zij uit God zijn…’ (1Joh.4:1).

In de Bijbel komen we een situatie tegen die als ‘complementaire zorg’ gezien kan worden: het rustgevende harpspel van David bij de woedeaanvallen van Saul. Hoewel er niets bekend is over andere therapieën die op Saul worden toegepast in deze situatie, en daarom het harpspel naar de letter misschien niet als aanvullende maar meer als vervangende therapie gezien moet worden, heeft het wel sterk het karakter van muziektherapie die vaak wordt gebruikt als complementaire therapie.
In het boek Hooglied van Salomo wordt de indruk gewekt dat welriekende geuren mensen in een meer verheven stemming kunnen brengen. In zekere zin kan hiermee het effect van aromatherapie vergeleken worden.

Complementaire zorg kan, onder voorwaarden, binnen onze christelijke gezindte worden gebruikt of uitgevoerd door verzorgende en verpleegkundigen. Ze kunnen namelijk bijdragen aan een positievere gezondheidsbeleving en vermindering van de kosten van gezondheidszorg. Afgewezen wordt het gebruik van complementaire zorg waarbij gebruik wordt gemaakt van occulte methoden of achtergronden.