Terug naar Bewust afzien van voedsel en drinken

Vragen

Is bewust stoppen met eten hetzelfde als stoppen met vochttoediening?

Nee, dat is een begripsverwarring. De bewuste keus om te stoppen met het eten om het leven te verkorten, is wat anders dan de keuze te maken om geen vocht meer toe te dienen omdat de toediening van vocht en voeding ertoe kan bijdragen dat de patiënt meer last krijgt van benauwdheid, pijn en angst in de laatste levensfase.
Bij de 1e keus gaat de patiënt over zijn eigen leven beschikken, wat in strijd is met de belijdenis dat onze tijden in de hand van God liggen. Bij de 2e keus wordt vochttoediening gestopt omdat de laatste levensfase is aangebroken en het lichaam is zo’n matige conditie dat toediening van vocht meer nadelen heeft, dan voordelen.